Lauku saimniecības kļūst lielākas; to skaits turpina sarukt

Turpinot pieaugt lauku saimniecību vidējam lielumam, ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits Latvijā ir samazinājies par 3 300 jeb 4% - no 83 400 2010. gadā līdz 80 100 pērn, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti.

Pērn lauku saimniecību vidējais lielums bija 36,9 hektāri (ha), kas ir par 2,4 ha vairāk nekā 2010.gadā. Izmantotās zemes platība vienā saimniecībā bija vidēji 21,8 ha jeb par 0,3 ha vairāk nekā 2010.gadā. Palielinājās arī aramzeme un kopējā sējumu platība vienā saimniecībā.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā lauku saimniecībā turpina pieaugt. 2013.gada 1.jūlijā vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā bija 14 liellopi, no tiem septiņas bija slaucamās govis, kā arī 29 cūkas, 25 aitas un sešas kazas. Salīdzinājumam 2010.gadā vienā saimniecībā audzēja 11 liellopus, no tiem sešas slaucamās govis, 21 cūku, 22 aitas un sešas kazas.

2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā iekļautas lauku saimniecības, kas apsaimniekoja vairāk nekā vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Kopumā apsekoti 30 000 lauku saimniecību.

Lauku saimniecību struktūras apsekojumā respondents pats varēja aizpildīt aptaujas veidlapu internetā. Tāpat Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) veica klātienes intervijas saimniecībās, bet CSP - telefonintervijas.

Avots: www.la.lv