Lauksaimniecības zemes iegādei turpmāk varēs aizņemties finansējumu līdz 30 gadiem

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji finansējumu zemes iegādei Attīstības finanšu institūcijā Altum turpmāk varēs aizņemties uz termiņu līdz 30 gadiem līdzšinējo 20 gadu vietā, informē Altum.

Atbilstošas izmaiņas veiktas kārtībā, kas regulē valsts atbalsta programmas lauksaimniecībā izmantojamas zemes iegādei norisi. Vienlaikus programmas vajadzībām valdība piešķīrusi vēl 15 miljonus eiro, tādējādi programmas kopējais apjoms ir jau 55 miljoni eiro.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: «Aizdevumu termiņa pagarināšana līdz 30 gadiem lauksaimniekiem ir vitāli svarīga, jo sabalansē aizņēmuma atmaksas termiņu ar laiku, kurā ražošanas vajadzībām izmantotā zeme var sevi atpelnīt. Mēs turpināsim sekot situācijai zemes tirgū, lai nodrošinātu, ka programma arī turpmāk sniedz noderīgu un mērķtiecīgu atbalstu lauksaimniecības produktu ražotāju aktuālajām vajadzībām.»

Valsts atbalsta programma lauksaimniecības zemes iegādei, kuru īsteno Altum, nodrošina iespējas iegādāties zemi tiem lauksaimniekiem, kuriem nav brīvu resursu un kuriem nav pieejams komercbankas finansējums. Līdz šā gada 31. janvārim jau piešķirti 799 zemes iegādes aizdevumi par kopējo summu 40,5 miljoni eiro.

Aptuveni 30% no aizdevumiem piešķirti zemes iegādei Zemgales reģionā, 28% - Kurzemē, 17% - Vidzemē, 14% Latgalē un aptuveni 11% - zemes iegādei Rīgas reģionā. Statistiski lielākā daļa piešķirto aizdevumu ir apmērā līdz 60 tūkstošiem eiro. Par apstiprināto aizdevumu summu iegādāts kopumā 20 361 hektārs zemes. Aizdevumiem lielākoties piesakās nelielas saimniecības - atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai tās ir mikro saimniecības. Lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumus ALTUM piešķir no 2012. gada jūlija.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

Avots: www.db.lv