Strategie Grains samazina krasi samazina mīksto kviešu ražas prognozi ES valstīm

Eiropas analītiskā aģentūra Strategie Grains vakar samazināja mīksto kviešu ražas prognozi Eiropas Savienībai no 139,9 milj.t līdz 132,4 milj.t. Jaunais rādītājs par gandrīz 7 % atpaliek no 2017. gada rezultāta.

Strategie Grains apstiprināja arī savu mīksto kviešu ražas prognozi Francijai, kas tika pausta mēneša sākumā – 33,2 milj.t, kas ir par 4,6 milj.t mazāk nekā prognozēts jūnijā.

Vācijai mīksto kviešu ražas prognoze samazināta par 1,2 milj.t līdz 22,7 milj.t. Salīdzinot ar pagājušo gadu, raža saruks par 7 %.

Mīksto kviešu eksporta prognozi Eiropas Savienībai 2018/19. sezonai Strategie Grains eksperti samazināja par 1,6 milj.t līdz 21,1 milj.t.

Visu veida kviešu kopražas prognoze Eiropas Savienībai samazināta līdz 141,15 milj.t. USDA prognoze ir par 8,2 milj.t augstāka un sasniedz 149,4 milj.t.

Avots: zol